2016 m. gruodžio 27 d. UAB „Putokšnis“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „„Švarios gamybos investicinis projektas PET pramonės įmonėje“, projekto kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-01-0005, finansavimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837„Eco-inovacijos LT+“. Projekto metu planuojama įsigyti modernią PET ruošinių liejimo įrangą, galinčią gaminti  gaminius, pasižyminčius ekologinėmis savybėmis: mažesniu žaliavų sunaudojimu, mažesniu energijos sunaudojimu, antriniu žaliavų panaudojimu gamybos procese.

2016 m. gruodžio 5 d. bendrovė, atstovaujama Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ sudarė projekto „Plastikų pramonės klasterio narių augimas ir eksporto skatinimas“ finansavimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“. Projektas parengtas ir bus įgyvendinamas kartu su Lietuvos plastikų klasterio įmonėmis partnerėmis. Projektu siekiama padidinti plastikų klasterio įmonių pardavimus bei eksportą. Įgyvendinant projektą numatyti bendrovės darbuotojai vykdys eksporto skatinimo ir pardavimų padidinimo veiklas, komandiruočių metu tyrinės naujas rinkas ir ieškos potencialių klientų, bus įsigytos rinkodaros priemonės, skirtos projekto partnerių ir mūsų produkcijos žinomumo padidinimui.